MATEMATIK PÅ NÄTETLÄNKAR:


Interaktiv gradskiva
Interaktiv_gradskiva.png
Träna multiplikationstabellen . Tävla mot andra och dig själv.
Multiplikation.png
Webbmatte - ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet för Grundkola åk 6-9 finns på åtta språk och Matematik A finns på tre språk. Materialet utgår från svenska med översättningar på de olika språken.
Webbmatte.png
Geometriska objekt - Producerat av UR. Eleverna tränar geometri genom att titta på geometriska objekt från platser runt om i världen.
Geometriska_objekt.png
Kunskapshubben - Mattefilmer från Årstaskolan
Kunskapshubben.png

En interaktiv illustration av sambandet mellan bråktal, decimaltal och procent. Man ställer in täljare och nämnare i ett bråktal och får samtidigt detta presenterat i procentform och decimalform. Dessutom visas en geometrisk figur (cirkel eller rektangel) uppdelad i de delar man anger i bråkform.
Bråk.png
Virtuell gummibandstavla
Trianglar.png
Median och medelvärde En interaktiv graf där man placerar röda bollar på en tallinje för att få de samlade talens medelvärde och medianvärde.
Median_o_medel.png
Gör egna arbetsblad med tallinjer, volymkroppar, grafer mm
Arbetsblad.png
Placera ut tal på en tallinje
Tal_på_tallinje.pngMatteboken.se - gymnasiematte
Matteboken.png
Wolfram sökmotor Här kan man få fram siffror på det mesta och göra mängder av konverteringar och beräkningar. Man får inte bara svaret utan också steg-för-steg-förklaringar; vilka i sin tur kan sparas som pdf-filer.
Wolfram_sökmotor.png
Exempel på vad Wolfram kan användas för.Number invaders - En räkneversion av spelet Space Invaders där målet är att träna huvudräkning.
Number_Invaders.png
Statistik i realtid med Worldometer
Worldometer.png
Svenska internet guiden i matematik Startad som ett projekt vid matematiska institutionen vid Chalmers tekniska högskola.
internetguiden.pngTangrampuzzle
Tangram_House.png

Clip art för matematik
clip_art.png
Skriv mattesagor med Storybird . Läs mitt blogginlägg här .
Storybird.png


Maths Playground En sida med lite av varje, bland annat en video som ger exempel på yrken där man har användning av matematik.
Maths_Playground.png
Math Apprentice - Matte i yrkeslivet. Ett rollspelsprogram där man får leva sig in i olika roller där man använder matematik i sitt yrke.
Maths_Apprentice.png
IXL Math - Massor av interaktiva matteövningar i tydlig nivågruppering.
IXL.png
Aplusmath.com - arbetsblad att skriva ut, övningar och spel.
Aplusmath.pngInteractivate - Massor av interaktiva övningar
Interactive_maths.png
Geometriska figurer för utskrift
Geometriska_figurer_att_skriva_ut.png

Wellgames - massor av mattespel
Wellgames.png
Hex - spel
Hex.pngMega matteverkstad
Mönstermakaren, polyeder, talmystik, Symmetri, Gyllene snittet.
Screen_shot_2010-05-06_at_18.30.28.png


Räkna med mobilen


Geometry Games


Nature by numbers (video)


Tallinje för negativa tal


Lektionstips ca åk 7


Lite av varje (engelska)


Träna multiplikation


Elever lär elever - videofilmer (engelska)


Balansvåg för ekvationslösning


Den digitala läroboken


Koordinatjakten


Simulering bråktalsjämförelse

Negativa tal-övning med temperatur